[ VWEB logo ]

 • Alfabetische Index
 • Thematische Index

 • Vrouwen Netwerken
 • Grrls Have More Fun
 • NGO Netwerken
 • WCW Beijing '95
 • Vrouwen Nederland
 • Vrouwen Europa
 • Nederlandse Organisaties
 • Buitenlandse Organisaties
 • Vrouwen Bronnen
 • Media Wereldwijd
 • Overheids Informatie
 • VN & NGO Documenten

 • Alphabetic Index
 • Thematic Index

 • Women's Networks
 • Grrls Have More Fun
 • NGO Networks
 • WCW Beijing '95
 • Women Netherlands
 • Women Europe
 • Dutch Organisations
 • Foreign Organisations
 • Women Sources
 • Media Worldwide
 • Governmental Information
 • VN & NGO Documents

 • Bijgewerkt / Revised 27.08.96 Nog in aanbouw / Under construction

  VrouwenWEB is een initiatief van Maja van der Velden / Agenda ter ondersteuning van vrouwen en electronisch netwerken, in het bijzonder Vrouwen.Net en het APC Women's Networking Support Programme.

  VrouwenWEB heeft haar thuisbasis bij Vrouwen.Net, een project geïnitieerd door Maja van der Velden en gesteund door Antenna, de Nederlandse Internet-provider voor maatschappelijke organisaties.

  VrouwenWEB bestaat uit een selectie links die verwijzen naar Internet-bronnen die voor vrouwen en NGO's van belang zijn. De Alfabetische Index bevat alle links. De Thematische Index bevat een korte beschrijving van bijna alle links en de beste plek om naar toe te gaan als je informatie zoekt over een bepaald thema. Internet-bronnen kunnen in de loop van de tijd van adres maar ook van kwaliteit veranderen terwijl nieuwe bronnen zich iedere dag weer aankondigen. Ook jij kan VrouwenWEB helpen up-to-date te blijven. Laat wat horen!


  VrouwenWEB is an initiative of Maja van der Velden / Agenda in support of women's electronic networking, in particular Vrouwen.Net and the APC Women's Networking Support Programme

  VrouwenWEB has her home base at Vrouwen.Net, a project initiated by Maja van der Velden and supported by Antenna, the Dutch Internet provider for NGO's.

  VWEB consists of a selection of links to information sources on the Internet which are of interest to women and NGO's. The Alphabetical Index will contain all links. The Thematic Index will contain short descriptions of most links and the place to go if you are looking for information on a certain issue. The addresses of the sources as well as the quality of the information to which they refer, can change in time. New sources are published every day. You can help to keep VWEB up to date. Write me!


  [ VWEB Index ] [ABC Index ] [ Thema Index ]

  VWEB © Maja van der Velden, Amsterdam - NL - Info: maja@xs4all.nl - maja@vrouwen.net